Oprogramowanie «Zamówienia» Wersja w języku polskim


Oprogramowanie „Zamówienia”

ZAKRES ZASTOSOWANIA: Handel, dostawa, zapewnienie nieprzerwanych dostaw towarów.

JAK TO DZIAŁA?

Istnieje firma (Administrator), która zajmuje się dystrybucją pewnych produktów, na przykład części zamiennych, towarów i inne. Oraz istnieją firmy (Klient), które korzystają z tych produktów do własnych celów (usług, handlu itp.). Administrator prowadzi sklep (magazyny towary ), w którym są dostępne produkty do zamówienia. Program pozwala firmom klienckim sprawdzić online status tych magazynów i złożyć zamówienie na wymaganą dla nich jednostkę. Administrator firmy zarządza zamówieniami (przetwarza je), kontroluje stan sklepów (magazynów) i zabezpiecza uzupełnienie magazynu.

ZALETY KORZYSTANIA Z PROGRAMU przed innymi sposobami:

— wymiana danych opiera się na protokole ftp. Nie ma potrzeby korzystania z DBMS (system zarządzania bazami danych), który wymaga znacznej inwestycji;

— duży zakres (testowany na 20 klientach i 5000 pozycji produtków);

— klienci nie mają dostępu do danych systemów księgowych Administratora, co w wielu wypadkach jest niezbędne dla Administratora;

— Możliwość integracji z dowolnymi systemami księgowymi (1C, SAP, Galaxy i innymi).

UWAGA! Możliwość rozszerzenia funkcjonalności.

Możliwe jest rozszerzenie funkcjonalności programu (ceny, rachunki …) w oparciu o wymagania.

ZOBACZ JAK TO DZIAŁA:

Pakiety instalacyjne po stronie Administratora i po stronie Klienta będą dostępne wkrótce na stronie http://eInv.by

Wdrożamy pomysły w życie!